Öğretmen Standartları ve Öğretmenlerin Teknolojiyle Sınavı

Öğretmen Standartları ve Öğretmenlerin Teknolojiyle Sınavı – Genelde tüm alanlarda teknolojilerin, özelde eğitim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde geliştiği, çeşitlendiği ve kullanımını zorunlu hisseder duruma getirdiği belirsiz bir geleceğe doğru koşuyoruz.  … Continue reading Öğretmen Standartları ve Öğretmenlerin Teknolojiyle Sınavı