• Ana Sayfa  /
 • 5.Sayı   /
 • Öğretmen Standartları ve Öğretmenlerin Teknolojiyle Sınavı
Öğretmen Standartları ve Öğretmenlerin Teknolojiyle Sınavı Öğretmenlerin Teknoloji ile Sınavı Full view

Öğretmen Standartları ve Öğretmenlerin Teknolojiyle Sınavı

Öğretmen Standartları ve Öğretmenlerin Teknolojiyle Sınavı – Genelde tüm alanlarda teknolojilerin, özelde eğitim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde geliştiği, çeşitlendiği ve kullanımını zorunlu hisseder duruma getirdiği belirsiz bir geleceğe doğru koşuyoruz.  Belirsizliklerle dolu geleceğin tek anlamlı yönü, eğitimcilerin, insan mühendislerinin tanımlamaya çalıştığı 21. Yüzyıl becerilerinin farkında olmaları. Böylesine bir belirsiz geleceğin yeni nesillerine,  geçmişte kazandığı öğrenmeleri aktarmaya çalışan öğretmenlerin işi oldukça zor görünüyor!

Bugün Doğan Çocukları Gelecekte Ne Bekliyor?

Bugün doğan çocukların %60’nın, yetişkin olduklarında, şimdi henüz olmayan işlerde çalışacakları bir gelecekten söz ediyoruz. Böyle bir geleceği bizim görüp görmeyeceğimizi bilmemiz zor; ancak geçmişe bakarak tahmin edebiliriz. Bu tahminde kullanılan veriler ise global veriler; ülkemize özgü veriler henüz yok; eğitim bilimciler, insan kaynağı planlamacıları, öğretmenler bu konuya kafa yormalıdırlar. Son yıllarda popüler olup, siyasetin içinde eriyen FATİH Projesi hariç, ne yazık ki bizim ülkemizde eğitim teknolojilerine yönelik uzun vadeli planlanmış hedefler ve bu hedeflere göre belirlenmiş standartlar yok. Olan standartlar ise şekli konular hakkında; kurum (okul) açma standartları gibi.

İşte Öğretmen Standartları

Bu konuda en başarılı ülkelerden biri ABD’dir. Planlamalarıyla ünlü dünyanın bu süper gücü, eğitim teknolojileri konusunda da eğitimin tüm tarafları için standartlar koyarak hedeflerini planlamış durumda. Uluslararası Eğitim Teknolojileri (Derneği) Birliği (The International Society for Technology in Education-ISTE) ABD’de hedeflenen standartları içeriyor. FATİH Projesinin konseptini de oluşturan standartların esin kaynağı da burası.

ISTE NETS•T geleceğin nesillerini yetiştirmede öğrenci standartlarını şu şekilde belirlenmiştir:

 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik (4-8 Yaş)
 • İletişim ve İşbirliği (4-8 Yaş)
 • Araştırma ve Bilgi Akışı (8-11 Yaş)
 • Eleştirel Düşünme, Eleştirel Okuma, Sorun Çözme ve Karar Verme (11-14 Yaş)
 • Dijital Vatandaşlık (14-18 Yaş)
 • Teknoloji Faaliyetleri ve Kavramları (14-18 Yaş)

Öğretmen Standartları

ISTE’ nin öğretmen standartları ise şu şekildedir: 

  • Teknoloji okuryazarı olmak,
  • Derslerinde teknolojiyi kullanabilmek,
  • Öğrencilerini teknolojiyi kullanmaya yöneltebilmek,
  • Öğrenme çevresini öğrencilerin teknolojiyi kullanabilecekleri biçimde düzenleyebilmek,
  • Meslektaşları ile İnternet üzerinden iş birliği yapabilmeyi kapsamaktır.

ISTE’ nin Öğretmenler İçin Geliştirdiği Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları ve Performans Göstergeleri olarak belirlenen çerçevesi ise şu şekildedir:

 •  Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak ve yaratıcılıklarını teşvik etmek
 • Öğretmenler alan bilgilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini ve teknolojiyi kullanarak yüz yüze ve sanal ortamlarda öğrencilerin öğrenmelerini, yaratıcılıklarını ve yenilikçi özelliklerini geliştirecek etkinlikler düzenlerler.
 • Bilgi (dijital) çağının gereklerine uygun öğrenme yaşantıları ve değerlendirme etkinlikleri tasarlamak ve geliştirmek
 • Öğretmenler, etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için çağdaş öğrenme araçları ve kaynaklarıyla bütünleştirilmiş özgün öğrenme etkinlikleri tasarlar, geliştirir ve değerlendirirler.
 • Bilgi (dijital) çağında çalışma ve öğrenme konusunda model olmak
 • Öğretmenler, yenilikçi bir meslek adamı olarak bilgi toplumunun gereklerine uygun bir şekilde çalışır, buna uygun bilgi ve beceriler sergilerler.
 • Bireyleri, bilgi (dijital) toplumu üyesi bir bireyin taşıması gereken sorumluluklarla ilgili olarak teşvik etmek ve onlara model olmak
 • Sürekli gelişen ve değişen bilgi toplumunda yerel ve evrensel toplumsal sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olan öğretmenler meslek yaşamlarında etik ve yasal kurallara uymaya özen gösterirler.
 • Mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılmak
 • Öğretmenler, sürekli bir şekilde mesleki olarak kendilerini geliştirir, yaşam boyu öğrenme konusunda model olur, çalıştıkları okullarda elektronik (dijital) araç ve kaynakları etkili bir şekilde kullanarak liderlik davranışları sergilerler.

ming

Özetle; geleceğin kuşaklarını bugünün anlayışıyla yetiştirmek mümkün değil; onları günümüze çekerek eğitmek değil; bizim onların yaşayacakları zamanı anlayarak, onlara eğitim yoluyla yakınlaşmamız gerekiyor. Bu bakımdan öğretmenler başta olmak üzere, eğitimin tüm paydaşlarının işi zor. Çok çalışmak gerekiyor, çok!

KAYNAKLAR

http://teknolojiveliderlikforumu06.wikispaces.com/ISTE+Standartlar%C4%B1″
http://teknolojiveliderlikforumu06.wikispaces.com/ISTE+Standartlar%C4%B1
https://teknolojiveliderlikforumu-68ay42.wikispaces.com/file/view/ISTE+OGRETMEN+STANDARTLARI.pdf
International Society for Technology Education (ISTE) (2008). NETS for teachers: Supporting digital Age learners. http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/ForTeachers/NETS_for_Teachers.htm]
International Society for Technology Education (ISTE) (2008). The ISTE national educational technology standards (NETS•T) and performance indicators for teachers.
http://www.iste.org/content/navigationmenu/nets/forteachers/2008standards/nets_T_standards_final.pdf]
http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/ForTeachers/2008Standards/NETS_for_Teachers_2008.htm]

Yorumlar

yorum

YAZAN Bestami Çiftçi

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.