Mükemmel Okul Deyince Neleri Hayal Ettiniz? mukemmel_okul Full view

Mükemmel Okul Deyince Neleri Hayal Ettiniz?

Mükemmel Okul – Denilince aklınıza geleni bir kelime ile ifade etmek isteseydiniz, sizce hangi kelime buna uygun düşerdi? Elbette, her yiğidin gönlünde bir aslan, her öğrencinin kalbinde de bir okul yatar; peki sizin gönlünüzde yatan okulu hangi kelimeyle anlamlandırırdınız?

İsterseniz siz de yapabilirsiniz: Çevrenizde, öğretmenlerinize, öğrencilerinize, sokaktaki vatandaşa “Bir kelime ile mükemmel okulu tanımlar mısınız?” şeklinde sorun ve cevapları da bir kayıt cihazı yoluyla kaydedin. İşte onların hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atma fırsatı.  Bu konuda yapılmış çok sayıda araştırma var. Bunlaran biri www.nwea.org sitesinde yayınlandı. Öğretmenlere uygulanan bu araştırmanın bir kısmını ilham kaynağı olsun diye buraya alıyoruz. İşte öğretmenlerin bu soruya verdikleri bazı cevaplar ve gerekçeleri:

Bu konuda yapılmış çok sayıda araştırma var. Bunlardan biri https://www.nwea.org/news sitesinde yayınlandı. Öğretmenlere uygulanan bu araştırmanın bir kısmını ilham kaynağı olsun diye buraya alıyoruz. İşte öğretmenlerin bu soruya verdikleri bazı cevaplar ve gerekçeleri:

Yükümlülük: Vizyonuyla üstlendiği yüksek standartlarda öğrenci yetiştirme yükümlülüğünü yerine getirmek. Okulun tüm tarafları bu yükümlülüğü hissetmelidir.

Keyif: Okul öğrencilerin keyifle gittiği yer olmalı; öğrenme keyif verici olmalıdır. Bu konuda yazılmış en güzel makale Steven Wolk tarafından Okulun keyifli hale gelmesi için 11 yol adıyla Educational Leaderhip’te yayınlandı.

Duyarlılık: Mükemmel ve etkili bir okul, öğrencilerin, öğretmenlerin ve toplumun sosyal, duyuşsal ve akademik ihtiyaçlarına hassasiyetle cevap verebilmeli.

Destekleyicilik: Mükemmel bir okul öğrencilerin daha iyi olabilmeleri için risk alma becerilerini desteklemelidir.

Odaklanma: Mükemmel okul önceliklerinin neler olduğunu bilir ona yoğunlaşır.

Kültür: Mükemmel bir okul kültür tabanlı değerleri dikkate alarak mükemmellik, yaratıcılık, cesaret, ödül ve iyimserlik konularını yüceltir.

Takımdaşlık: Mükemmel bir okulda, öğrencilerin mükemmel olarak yetişmeleri için tüm görevliler samimi bir yoldaşlıkla takım çalışması yaparlar.

Amaçlılık: Öğrenciler mükemmel bir okulda hedeflerini belirler ve amaçlarına uygun bir şekilde yönlendirilirler.

Enerji: Mükemmel bir okulda herkes öğrenme süreçlerinde mütebessim ve hevesli bir tavra sahiptir. Pozitif enerji hemen hissedilir.

Yenilikçilik: Öğrencilerin 21. yy vatandaşı olarak yetişmeleri amacını güden mükemmel bir okul, gerekli becerilerin kazanılması için eğitimde yenlikçi bir yol izler.

Empati: Kendimizi öğrencilerin, ailelerin ve toplumun yerine koyarak onları anlamlıyız. Bu bizim mesleğimiz.

İşbirliği: Yalnız çalışmakla bir şey elde edilmez. Okuldaşlık birlikte çalışmayı gerektirir. Öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını takım halinde karşılamak gerekir. Araştırmalar, işbirliği yapan öğretmenlerin daha başarılı olduklarını göstermektedir.

Toplumsallık: Birlikte hareket etmekle öğrenme daha da yücelir. Öğrenci böyle bir toplumsallıkta kendini güvende hisseder. Herkes bir diğerinin yetişmesine yardımcı olur.

Güven: tarafların birbirine duyduğu güven ortamında öğrencilerin risk alma becerisi daha hızlı gelişir. Tıpkı güvenli bir ailede yetişen çocuk gibi, risk alma becerisi kazanmış bir çocuğun yenlikçilik, değişim ve ait olma bilinci daha hızlı gelişir. Bu da o okulu özel yapar.

Kişiselleştirme: Mükemmel bir okulun öğrencisi kendini özel hisseder. Okulun değerleri bu hissi verir. Öğrenmenin kişisel boyutu nedeniyle öğrencide girişimcilik duygusu artar.

Aile: Çocuk okulu ailenin bir devamı olarak görmelidir. Bunun için okul yönetimi ve öğretmenler ailelerle iç içe çalışmalıdır.

Profesyonellik: Belki de en belirgin özelliği budur mükemmel bir okulun. Mesleğine kendini adanmışlık ve mesleğinde en iyi olma çabasıyla, hem okul yönetimleri ve hem öğretmenler mükemmel bir okul oluşturabilirler.

Kütüphane: Mükemmel bir okul okuma ve okutma becerilerinin en üst düzeye çıkarıldığı mekanlardan olduğu için kütüphaneciliği de zirvededir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve toplumun okuma ihtiyaçlarını karşılar.

İnsicam-Uyum: Öğretmenler, yöneticiler, öğrenciler ve aileler okulda akademik ve davranışsal boyutlarıyla aynı karede yer alırlar. Böyle bir okulda öğrenmek eğlenceli olmaz mı?

Metanet: Mükemmel bir okulda başarısızlık olmaz mı? Elbette olur. Öğrenme inişli çıkışlı bir yolculuktur. Bazen taraflar yorulabilir. Enerjilerini kaybedebilir. Önemli olan metanet sahibi olmak. Dayanmak. İşte mükemmel bir okulda taraflar metanet sahibidirler.

Liderlik: Mükemmel okulun ön tekeri liderliktir. Ön taker nereye giderse arka tekerler de oraya giderler. Vizyon sahibi olmak ve kurumsal liderlik mükemmel okulun model alınması gereken en önemli özelliğidir. Beklentileri yükseltir, beklentiler gerçekleşir ve yeni beklentilere yol açar.

Vizyonerlik: Mükemmel bir okulun tüm bileşenleri büyük rüya görürler. Bu rüya onların daha mükemmel olmaları için cesaret, adanmışlık, güçlü olmaları yolunda enerji kaynağı olur.

Gurur-Onur: Mükemmel okul olmanın bir göstergesidir gurur ya da onur. Okulun tüm mensuplarının, böyle bir okulun parçaları oldukları için duydukları onurdur bu.

Şimdi sıra sizde. Haydi, okulunuzun mükemmel olması için eğitimdeki tarafların beklentilerini belirleyin ve harekete geçin!

 Sadeleştirilmiş Kaynak:

https://www.nwea.org/news

Online June 2015 | Volume 72
Improving Schools from pages within 13-13

Yorumlar

yorum

YAZAN Bestami Çiftçi

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.

Benzer Makaleler