Anlayarak Okumak – Okumada Anlamanın Önemi! anlayarak okumak - okumada anlamanın önemi Full view

Anlayarak Okumak – Okumada Anlamanın Önemi!

Anlayarak Okumak / Okumada Anlamanın Önemi – Okuma sürecinde anlamak, yazılı metinden anlam çıkarma ve anlam oluşturma yeteneği anlamına gelir. Bu, yalnızca bireysel kelimeleri veya cümleleri çözmekten daha fazlasını içerir; Anlayarak okumak çeşitli unsurların bütünleşmesini içerir.

beyin ve mega aktif okuma

Anlayarak Okumanın Bileşenleri

  1. Kelime dağarcığı: Kelimelerin anlamlarını anlama ve onların bağlamsal kullanımını tanıma.
  2. Sözdizimi: Kelimelerin nasıl ifade edildiğini, ifadelerin, cümlelerin ve paragrafların nasıl yapılandığını anlama.
  3. Tutarlılık: Metnin farklı parçaları arasındaki mantıksal bağlantıları ve ilişkileri, nedensellik ya da sıralama gibi, tanıma.
  4. Çıkarım: Metinde verilen bilgilere, önceki bilgi ve geçmiş deneyimlere dayanarak sonuçlar çıkarma ve mantıksal çıkarımlar yapma.
  5. Arka plan bilgisi: İlgili önceki bilgi ve deneyimleri etkinleştirme ve bütünleştirme, bu şekilde anlamayı geliştirme ve metnin içeriğiyle ilişkilendirme.
  6. Metakognisyon: Okurken kendi anlama ve anlamayı izleme ve düzenleme, soru sorma, özetleme ve açıklama gibi stratejileri kullanma.

hızlı okuma ve nöroplastisite

Okuduğunu Anlamayı Geliştirmek

Anlayarak Okumak – Okuma ve anlama sürecinde anlamak, yalnızca kelime çözümlemekten öteye geçer; anlam oluşturma, bağlantılar kurma ve metnin genel bağlamında bilgiyi yorumlama içerir. Usta okuyucular daha üst düzey anlama süreçlerine katılabilir, daha derin anlam çıkarabilir, argümanları analiz edebilir, kanıtları değerlendirebilir ve metnin tutarlı bir zihinsel temsilini oluşturabilir. Okuduğunuzu anlamak için kullanabileceğiniz çeşitli etkin stratejiler vardır. Bu stratejileri kullanarak anlama oranınızı geliştirebilirsiniz.

YO - dil - dil bilgisi - gramer - aktif okuma - anlayarak okuma -

Yorumlar

yorum

YAZAN Melik Duyar

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.