• Ana Sayfa  /
  • 6. Sayı   /
  • Çocuk Beyni – Bu Çocukların Beyni Farklı Çalışıyor!
Çocuk Beyni – Bu Çocukların Beyni Farklı Çalışıyor! cocuk_beyni Full view

Çocuk Beyni – Bu Çocukların Beyni Farklı Çalışıyor!

Çocuk Beyni – Montreal Concordia Üniversitesi’ndeki bilim adamları tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucu iki dil öğrenerek büyüyen küçük çocukların tek dil öğrenerek büyüyen küçük çocuklara oranla daha fazla problem çözme odaklı düşündükleri ve problem çözmede daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Dünya nüfusunun yarısının iki veya daha fazla dil biliyor olduğu tahmin edilmektedir.

Kanadalı bilim adamları bunun beraberinde herhangi bir avantaj getirip getirmediğini araştırmak istiyorlardı. Bilim adamlarının elde ettikleri bulgular “Uygulamalı Çocuk Psikolojisi Dergisi” nde yayınlandı.

Çocuk Beyni – Buna göre iki dilli çocukların tek dilli çocuklardan daha iyi zihinsel kontrole sahip oldukları ve farklı diller arasında geçiş yapma becerisi artıkça zihinsel kontrolde de bir artış olduğu gözlemlenmiştir.

Çok dillilik bir dilden diğerine geçerken zorlu pratik gerektirir. “Çocukların yaşı ilerledikçe ve kelime hazneleri genişledikçe bir dilden diğerine geçiş hız kazanır.”

Bu açıklama Concordia Psikoloji Enstitüsü Başkanı ve araştırmadan sorumlu Profesör Diane Poulin-Dubois tarafından yapıldı. Bu nedenle karmaşık görünen sorunları çözmede iki dilli çocuklar daha flexible bir duruş sergilerler ve problem çözmeye daha seçici ve konsantreolarak odaklanabilirler.

Professör Poulin-Dubois’ un elde ettiği bulgulara göre: “Çoğunlukla iki dilli çocuklarla tek dilli çocuklar arasında bir fark yoktur”.

Fakat “çatışma/çelişki önleme testinde (Conflict Inhibition Test”), iki dilli çocuklar çok daha iyi sonuçlar elde ettiler. Bu test aşamasında bir soru ile problemi çözmede çocuğun takip etmesi gereken kural becerisi de teste tabi tutuldu.

Çocuk Beyni – Aynı soru farklı bir şekilde formüle edildi. Buradaki amaç, çocukların problem çözme esnekliğini test etmekti.

İki dilli çocuklar farklı yaklaşım esnekliğini göstererek sorunu kolayca çözebilirken, tek dilli çocuklar bu esnekliği gösteremediler.

İki dilli çocuklar alışılagelmiş düşünme mekanizmalarını terk etmesini öğrenirler.

Yorumlar

yorum

YAZAN Bestami Çiftçi

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.