• Ana Sayfa  /
  • 4.Sayı   /
  • Okulda Başarı Tüyoları – Çocukları Evlerinde Ziyaret Edin
Okulda Başarı Tüyoları – Çocukları Evlerinde Ziyaret Edin okulda_basari Full view

Okulda Başarı Tüyoları – Çocukları Evlerinde Ziyaret Edin

Okulda başarı – Çocukların okul başarısını etkileyen çok sayıda faktörler var. Bu faktörlerin her birisi kendi alanında başat bir role sahip; ancak bir faktör var ki çocuğun itici gücü konumunda: Aile.

Veli toplantıları mı dediniz?

Okullar veli toplantıları düzenlerler. Bu toplantılara genellikle başarılı çocukların velileri gelir. Muhtemelen çocuğuyla gurur duymak, onun hakkında güzel sözler işitmek hoşlarına gidiyordur. Her aile böyle bir çocuğu olsun ister; ben de isterim. Ancak başarı düzeyi düşük olan çocukların velilerinin okulla iletişimleri ya kopuktur ya da seyrektir. Böyle bir durumda çocuğun okul başarısına ailenin katkısını nasıl sağlayabiliriz? Aileleri okul eğitimin bir parçası haline nasıl getirebiliriz? İşte cevaplanması gereken sorular bunlar.

Çocukların ailelerini ziyaret edin!

Okulda başarı – Bu konudaki en iyi uygulama ve en iyi öneri çocukları evlerinde ziyaret etmektir. Yani ailelere “öğretmen veya yönetici” sıfatıyla oturmaya gidin. Başarılı olsun veya olmasın her öğrenci ailesinde ziyaret edilmek istendiğinde biraz kaygı duysa da memnun olacaktır. Okul adına sınıf düzeyi öğretmenlerinden 2-3 kişilik ziyaretçi grubu hazırlanabilir. Ev ziyaretleriyle ilgili ayrıntılar önceden prova edilebilir. Ziyaret başladığında kim ne konuşacak; neler konuşulacak, aile ortamında nelere dikkat edilecek, önceden tahmin edilmeli ve ona göre davranışlar veya cevaplar hazırlanılmalıdır.

Elbette bazı aileler değişik nedenlerden dolayı bu teklifi kabul etmeyebilir. Sözgelimi, aile ortamı uygun olmayabilir. Ne yedirip içireceğim, kaygısından dolayı kabul etmeyebilir. Çocuklarına karşı ilgisiz kalan bazı aileler de başına neler geleceğini, sözgelimi sorumluluk almak gibi, tahmin ettikleri için kabul etmeyebilir. Bu durumlarda aileleri zorlamanın bir alemi yok. Mümkün olduğu kadar bu türden aileleri okul minderine çekmekte yarar var.

Bu ziyaretler eğitim-öğretim sezonuna dağıtılabilir. Bunun için öğrencileri başarılarına veya sorunlarına göre sıralamak; sonra da önceliği olan ailelere öncelik  vererek ziyareti gerçekleştirmek gerekiyor. Bu uygulamayla aile okul bütünleşmesi sağlanırsa veli nezdinde okul bir aile gibi algılanacak; veliler de çocukları kadar, aidiyet duygusunun hakimiyetiyle, kendilerini okulun bir parçası olarak görme eğilimine gireceklerdir.

Okulda başarı – Peki, her sınıf düzeyindeki  çocuklar ve aileleri için geçerli mi bu tavsiye, diye sorarsanız, geçerlidir, diyebiliriz. Ancak sınıf düzeyi yükseldikçe öğrencilerin aile-okul arasındaki tutumlarında ikilemler yaşanabilir. Bu ikilemler sonucu, özellikle lise gruplarında aile ziyaretlerine karşı olumsuz bir tavır görülebilir. Özellikle lise düzeyinde, kendilerini büyümüş olarak gören çocukların, ailelerinde denetleniyor hissi almaları ergenlik gururlarına dokunabilir. Bu konuda ziyaret edilmeden önce, lise çağı çocuklarının, ziyaretin amaçları konusunda ikna edilmeleri önem kazanmaktadır. Ortaokul ve ilkokul düzeyinde memnunlukla karşılanabilecek bu ziyaretler, lise döneminde ters tepebilir.

Ev ziyaretleri, öğrencilerin okul başarılarını sadece akademik yönden değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal becerilerin kazanılması açılarından da katkı sağlayabilir. Okul toplumunun gerçek toplumun bir izdüşümü olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin  yalnız ailede veya yalnız okulda pozitif davranışlara sahip olması yeterli değildir. Toplumun her kesiminde, gelecekte yaşayacakları toplumsal rollerin gerekliliği olarak pek çok beceriyi kazanmış olacaklardır.

Yorumlar

yorum

YAZAN Sergen Sazak

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.

Benzer Makaleler