• Ana Sayfa  /
  • Genel   /
  • Uzun Süreli Hafıza Nedir? Uzun Süreli Hafıza Türleri – Long-term Memory
Uzun Süreli Hafıza Nedir? Uzun Süreli Hafıza Türleri – Long-term Memory uzun süreli hafıza - long terme memory Full view

Uzun Süreli Hafıza Nedir? Uzun Süreli Hafıza Türleri – Long-term Memory

Uzun Süreli Hafıza (Long Term Memory) Nedir – Uzun Süreli Hafıza, geçici hafızadan (short-term memory) ilişkiler, bağlar ve örüntüler aracılığıyla evrilerek uzun süre hatırlanabilecek hale gelmiş olan bilgilerle ilgili olan hafızadır. Bu hafızada tutulan bilgiler adı üzerinde uzun süreler (günler, aylar, yıllar) boyunca akılda tutulabilir ve hatırlanabilir.

Uzun süreli belleğin temel olarak iki farklı hafızadan oluştuğu fikri ilk olarak Kanadalı Bilim Adamı Dr. Endel Tulving tarafından 1972 yılında ortaya atılmış ve bu fikir yaygın olarak kabul görmüştür. Uzun süreli hafıza temel olarak iki farklı hafızadan oluşmaktadır. Bu hafızalar şunlardır:

Long term memory - Uzun Süreli Hafıza

1-) Bildirimsel Hafıza (Declerative Memory): Bu hafıza türüne “bildirilebilen hafıza” adı da verilmektedir. Adı üzerinde bu hafızada tutulan bilgiler bildirilebilmekte, yani ifade edilebilmektedir.

Bu hafızadaki bilgiler soru sorularak, doğru/yanlış seçenekleri ile ölçülebilmekte ve açık bir şekilde ifade edilebilmektedir. Bu nedenle bu hafıza türüne aşikâr hafıza anlamında “Açık Hafıza (Explicit Memory)” adı da verilmektedir.

Bildirimsel Hafıza de kendi içinde farklı hafıza türlerinden oluşmaktadır. Bildirilebilen bu hafıza türünü oluşturan hafıza çeşitlerinin neler olduğunu görmek için ayrıca aşağıda verilen linke tıklayınız.

Mega İngilizce - ingilizce kelimeler nasıl öğrenilir

Bildirimsel Hafıza Türleri (Declerative Memory)

2-) Bildirilemeyen Hafıza (Nondeclerative Memory): Uzun süreli belleğin bir parçası olan bu hafızada yer alan bilgilerin ifade edilememesidir. Reaksiyonlarından kişinin böyle bir hafızasının olduğunu anlamanıza rağmen kişi size bu belleğindeki bilgileri ifade olarak söyleyemez.

Bu hafızadaki bilgilerin soru sorularak veya doğru/yanlış seçenekleri gibi araçlarla ölçülmesi veya ifade edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu hafıza türüne ifade edilemeyen veya gizli hafıza anlamında “Örtük Hafıza (Implicit Memory)” adı da verilmektedir.

Bildirilemeyen (Nondeclerative) veya diğer adıyla “Örtük Hafıza (implicit memory)” da kendi içinde farklı hafıza türlerinden oluşmaktadır. Bildirilemeyen bu hafıza türünü oluşturan hafıza çeşitlerinin neler olduğunu görmek için ayrıca aşağıda verilen linke tıklayınız.

Bildirilemeyen Hafıza Türleri (Nondeclerative Memory)

Yorumlar

yorum

YAZAN Melik Duyar

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.

Benzer Makaleler