Beyindeki Brodmann Alanları – Brodmann Alanı Nedir? brodmann alanı - brodmann alanları Full view

Beyindeki Brodmann Alanları – Brodmann Alanı Nedir?

Beyindeki Brodmann Alanları – Brodmann Alanı Nedir – On dokuzuncu yüzyılda ünlü Alman Nörolog Dr Korbinian Brodmann, beynin mikroskobik özelliklerine dayanan bir beyin haritası geliştirmiş, insan ve diğer primat beyinlerindeki alanları numaralandırmıştır. Brodmann alanları, serebral korteksin (beyin kabuğu) sito-mimari organizasyona göre bölünerek numaralandırmış olan tanımlayıcı bir sistemdir. Giral ve sulkal anatomi üzerine bindirilerek standartlaştırılmış bir terminoloji olarak çok yaygın  kullanılmaktadır. Sınıflandırma, insan korteksinin yoğunluğu ve mimarisi bölgeden bölgeye değişen altı hücresel katmandan oluştuğu gerçeğine dayanmaktadır.

Brodmann Alanları

Brodmann sınıflandırması, korteksi sırayla numaralandırılmış ve 52 alana ayırmıştır. Bazı bölgeler daha sonra alt bölümlere de ayrılmıştır. Sınıflandırılmış bazı bölgeler sadece insan olmayan primatlarda bulunmaktadır.

Aşağıdaki liste, alanların fonksiyonel alanlarla ve/veya giruslarla nasıl ilişkili olduğunu belirtmektedir.

Brodmann Alanları - Brodmann alanı

Brodmann Alanlarının Listesi

 • Alan 3, 1 ve 2 – Postsantral girustaki primer somatosensoriyel korteks
 • Alan 4 – Primer motor korteks
 • Alan 5 – Superior parietal lobül
 • Alan 6 – Premotor korteks ve Ek Motor Kortex (İkincil Motor Korteks) ( Sekonder motor alanı )
 • Alan 7 – Göz-Motor Koordinasyonu
 • Alan 8 – Frontal göz alanlarını içerir
 • Alan 9 – Dorsolateral prefrontal korteks
 • Alan 10 – Anterior prefrontal korteks (üst ve orta frontal girusun çoğu rostral kısmı)

Brodmann Alanları - Brodmann alanı

 • Alan 11 – Orbitofrontal alan (orbital ve rektus girusa ek olarak üst frontal girusun rostral kısmının bir kısmı)
 • Alan 12 – Orbitofrontal alan ( Brodmann 11’in bir parçası olarak ifade edilir, üst frontal girus ile alt rostral sulkus arasındaki alandır)
 • Alan 13 ve Alan 14 * – Insular korteks
 • Alan 15 * – Anterior Temporal lob
 • Alan 16 – Insular korteks
 • Alan 17 – Primer görsel korteks (V1)
 • Alan 18 – Sekonder görsel korteks (V2)
 • Alan 19 – Yardımcı görsel korteks (V3, V4, V5)
 • Alan 20 – Alt temporal girus
 • Alan 21 – Orta temporal girus

beyin tabanlı eğitimler

 • Alan 22 – Wernicke bölgesinde bulunan superior temporal girusun bir kısmı
 • Alan 23 – Ventral Posterior singulat korteks
 • Alan 24 – Ventral Anterior singulat korteks .
 • Alan 25 – Subgenual alan ( Ventromedial prefrontal korteksin parçası)
 • Alan 26 – Serebral korteksin retrosplenial bölgesinin ektosplenial kısmı
 • Alan 27 – Piriform korteks
 • Alan 28 – Ventral entorinal korteks
 • Alan 29 – Retrosplenial korteks
 • Alan 30 – Retrosplenial korteksin alt bölümü

 • Alan 31 – Dorsal Posterior singulat korteks
 • Alan 32 – Dorsal anterior singulat korteks
 • Alan 33 – Ön singulat korteksin parçası
 • Alan 34 – Dorsal entorinal korteks (Parahipokampal girusta )
 • Alan 35 – Peririnal korteksin parçası ( rinal sulkusta )
 • Alan 36 – Perirhinal korteksin bir kısmı ( rinal sulkusta )
 • Alan 37 – Fusiform girus
 • Alan 38 – Temporopolar bölge (üst ve orta temporal girinin en rostral kısmı)
 • Alan 39 – Angular girus (Bazıları tarafından Wernicke alanının bir parçası olduğu düşünülür)

 • Alan 40 – Supramarginal girus (Bazıları tarafından Wernicke bölgesinin bir parçası olduğu düşünülür)
 • Alan 41 ve 42 – İşitsel korteks
 • Alan 43 – Primer tat korteksi
 • Alan 44 ve 45 – Broca alanı, inferior frontal girusun operküler kısmını ve üçgen kısmını içerir
 • Alan 46 – Dorsolateral prefrontal korteks
 • Alan 47 – İnferior frontal girusun orbital kısmı
 • Alan 48 – Retrosubiküler alan (temporal lobun medial yüzeyinin küçük bir kısmı)

 • Alan 49 – Kemirgenlerde parasubiküler alan
 • Alan 50 – Bu alan Brodmann tarafından en az tanımlanmış bölgedir. Muhtemel neden, temporal bölgede yapısal türdeşliklerle ilgili karşılaşılan zorluklardır.
 • Alan 51 – Olfaktör bölge içindeki Prepiriform bölge (kinkajou, tavşan, yer sincabı ve kirpi’de bulunuyor)
 • Alan 52 – Parainsular alan (temporal lobun insula ile birleştiği yerde)

(*) Yalnızca insan olmayan primatlarda bulunan alanlar.

beyin ve mega aktif okuma

Yorumlar

yorum

YAZAN Melik Duyar

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.

Benzer Makaleler