İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime ve Anlamları – Mega İngilizce ingilizcede en çok kullanılan 100 kelime Full view

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime ve Anlamları – Mega İngilizce

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime ve Anlamları – İçerik analizi araştırmaları “İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime”, “İngilizce’de En Çok Kullanılan 250 Kelime”, “İngilizce’de En Çok Kullanılan 1000 Kelime” gibi listeleri yayınlamışlardır. Bu listeler artık çoğu sözlükde de frekansı yüksek olan kelimeler olarak belirtilir.

Bu makalenin konusu İngilizce’de en çok kullanılan ilk 100 kelime ve bu kelimelerin anlamlarıdır. İngilizcede en çok kullanılan bu ilk 100 kelime günlük konuşmanın ve okumanın % 40’ını oluşturmaktadır. Ancak çoğu kaynaklar bu oranın % 50 olduğunu söylemektedir. Öyleyse bu kelimelerin İngilizce materyallerin ve konuşmanın % 40 -50’sini kapsıyor diyerek işin bu tarafını kapatalım.

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime

Bu yazıda, İngilizce’de en çok kullanılan ilk 100 kelimenin sunulmasında farklı bir tarz kullanılmıştır. Önce İngilizce’de günlük okuma ve konuşma içeriğinin % 25îni  oluşturan birinci etap 20 İngilizce kelime ve anlamları verilmiştir. İkinci etapta günlük okuma ve konuşma içeriğinin % 15’ini oluşturan 35 ilave İngilizce kelime ve anlamları verilmiştir. Son olarak da 45 ilave kelime ve anlamları verilerek İngilizce’de en çok kullanılan ilk 100 kelimelik liste tamamlanmıştır.

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime İle Örnek Cümleler

Esasen sadece İngilizce kelimeleri “İngilizce kelime = Türkçe anlamı” şeklinde öğrenmek İngilizce konuşmak ve İngilizce metinleri okuyarak anlamak için yeterli değildir. İngilizce çok yoğun şekilde konuşularak, ama öncelikle yeni kelimeler cümle içinde çok sayıda duyularak ve sonra kullanılarak öğrenilmektedir. Yani yeni kelimelerin birçok örnek cümle içinde duyulması, dinlenmesi, cümle içinde kullanılması o kelimelerin hazmedilmesini ve öğrenilmesini sağlamaktadır. Yani bir kelimeyi öğrenmek için onu en genel kullanım anlamında temsil eden en az bir cümleyle öğrenilmeye başlanması gerekiyor.

Ancak problem şudur ki; yeni öğrendiğiniz bir kelimeyle ilgili sözlükten örnek bir cümleye baktığınızda, çoğu kez örnek cümlede başka bilmediğiniz kelimelerin de olduğunu görürsünüz. Yeni bir şeyi öğrenirken, bir başka yeni şeyi daha öğrenmek zorunda kalmak öğrenme sürecinizi baltalar. Bu anlamda kendiniz için örnek cümleler de oluşturmalısınız. Örnek olarak seçtiğiniz cümlelerin hiçbirinin İngilizce’de en çok kullanılan 100 kelime dışında (veya bildiğiiniz kelimeler haricinde) başka yeni kelimeler içermiyor olması önemlidir. Bu makalede verilen İngilizce’de en çok kullanılan 100 kelime listesi, kaynak olarak, İngilizce öğretirken kullanıcılar için hep daha önceden öğrenilen kelimelerle cümleler oluşturarak kullandırmayı hedefleyen “Mega İngilizce” aplikasyonundan izin alınarak yayınlanmıştır.

Listeyi, anlamları ve örnekleri  inceledikten sonra, listenin en altında verilen “İngilizce Kelimeler Nasıl Öğrenilir ve Nasıl Hafızada Tututlur” başlıklı video filmi de izlemenizi tavsiye ediyorum.

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime

Aşağıdaki 20 kelime günlük konuşma ve okumalarınızın yaklaşık % 25’ini oluşturmaktadır.

a / an: belirsizlik takısı, bir; (sessiz harfle başlayan isimlerden önce “a”, awalilerden önce “an” kullanılır).

big: büyük.

book: kitap; defter; yer ayırtmak, rezervasyon yaptırmak.

cat: kedi.

dad: baba.

dog: köpek.

house: ev.

mom: anne (çocuk dili veya ‘mother’ kelimesinin kısa söylenişi).

red: kırmızı; (yüz) kıpkırmızı, al; (saç) kızıl.

the: belirlilik takısı (tekil veya çoğul adların önünde kullanılır).

tree: ağaç.

am: birinci tekil şahıs için (yardımcı fiil); -dir, -dır, olmak, bulunmak.

are: ikinci tekil ve tüm çoğul şahıslar için; -dir, -dır, olmak, bulunmak.

he: o (erkek).

I: ben.

is: üçüncü tekil şahıs için (yardımcı fiil); -dir, -dır, olmak, bulunmak.

it: o; onu; ona (cansızlar, hayvanlar).

she: o (dişi).

they: onlar; herkes.

we: biz.

Aşağıdaki 35 kelime ile birlikte toplam 55 kelime günlük konuşmalarınızın ve okuduklarımızın % 40’ını oluşturmaktadır.

you: sen, siz; seni, sizi; sana, size.

be: olmak; bulunmak.

can: -ebilmek, -abilmek (yapabilmekü edebilmek).

did: do’ (yapmak) fiilinin -di’li geçmiş hali; -di’li geçmiş zamanda yardımcı fiil.

do: bir eylem veya bir işi yapmak; geniş zaman yardımcı fiili.

does: do (yapmak)’ fiilinin geniş zamanda üçüncü tekil şahıs hali; üçüncü tekil şahıs geniş zaman yardımcı fiili (soru ve olumsuz cümlelerde).

done: do’ (yapmak) fiilinin üçüncü hali; bitmiş, yapılmış, sona ermiş; pişmiş; anlaştık.

go: gitmek.

gone: go’ (gitmek) fiilinin üçüncü hali; kaybolmak, yerinde yeller esmek; bitmiş; yok olmuş, gitmiş.

went: go’ (gitmek) fiilinin di’li geçmiş hali.

what: ne.

cake: kek; top kek; pasta; revani.

her: (üçüncü tekil şahıs için zamir; kadın) onun, ona.

his: (üçüncü tekil şahıs için zamir; erkek) onun, ona.

 —– Sponsor Bağlantı —– 

PARETO PRENSİBİYLE / MEGA İNGİLİZCE

 —– Yazının Devamı —– 

in: (yer) içinde; içine.

its: (cansızlar ve hayvanlar için) onun; ona ait (onunki)

make / made: yapmak, etmek; üretmek; make’ (yapmak) fiilinin di’li geçmiş hali.

my: benim.

not: olumsuzluk takısı.

that: şu, o.

this: bu.

your: senin, sizin.

bus: otobüs; otobüsle götürmek; otobüsle taşımak.

bye: Hoşçakal, Eyvallah, bay bay (bye, bye-bye, goodbye).

here: burada; buraya; buradan; burası.

home: ev, aile ocağı; yuva, yurt.

little: küçük, ufak; (sayılamayan isimlerde) az.

one: bir.

put: koymak, yerleştirmek, oturtmak.

see / saw: : görmek; see’ (görmek) fiilinin di’li geçmiş hali.

some: biraz, bir miktar; birkaç; bazı.

there: orada, oraya; var.

two: iki.

all: hepsi, tümü; bütün; tamamen.

by: vasıtasıyla; ile; yanında, yanıbaşında.

Aşağıdaki 45 kelimeyi de eklerseniz, okuduğumuz yazılardaki kelimelerin yaklaşık % 50’sini oluşturan toplam 100 kelime listesini tamamlamış olursunuz. 

come / came: gelmek; come’ (gelmek) fiilinin di’li geçmiş hali.

eat: yemek; yemek yemek.

from: -den, -dan; (zaman) -den, -dan: (kişi) -den, -dan: (köken) -den, -dan.

long: uzun.

look: bakmak; görünmek.

now: şimdi, şu anda; artık

to: -e/a; -e/a doğru; -e/a kadar; -mek, -mak.

where: nerede, nereye, nereden.

and: ve; (sayılar) daha.

but: fakat, ama.

good: iyi; başarılı; hoş, güzel.

had: has’ ve ‘have’ (sahip olmak) fiillerinin ikinci ve üçüncü halleri.

has: üçüncü tekil şahıslarda sahip olmak (has got).

have: sahip olmak (have got).

help: yardım etmek, yardımcı olmak; yardım.

how: nasıl; ne şekilde; ne durumda; kaç, ne kadar.

like: hoşlanmak, sevmek, beğenmek; gibi.

into: içeri; -e/a, -ye/ya.

of: -nin, -nın.

or: veya, ya da, yoksa; aksi takdirde.

out: dışarı, dışarıya; dışarıda; çıkmış; (out of) dışında, dışarı, dışarıya.

over: üzerinde; üzerinden; üstünde; üstüne.

shall: (Tekil ve çoğul şahıslarda) -ecek, -acak.

too: de/da, dahi (olumlu cümlelerde); gereğinden fazla, çok, aşırı.

very: çok, pek.

who: kim.

will: -ecek/acak.

with: ile, beraber; -li, -lı.

at: (yer) -de/da; (zaman) -de/da; (yer) -de/da.

away: başka yere, başka tarafa; uzağa, uzaklara, uzakta; (kaldırmak) başka bir yere.

day: gün; gündüz.

for: için; -e/a, -ye/ya; süresince (zaman).

me: beni; bana.

them: onları; onlara.

up: yukarı, yukarıya, yukarıda; dik olarak; (zaman) dolmuş; (yer) kuzeyi belirtir.

was / were: am ve ‘is’ (to be) fiilerinin di’li geçmiş hali; are’ (to be) fiilinin di’li geçmiş hali.

down: aşağıya; aşağıda; boyunca.

get: getirmek; almak; edinmek; sahip olmak; uğramak; binmek; varmak, ulaşmak; anlamak.

no: (olumsuzluk cevabı) hayır; hiç, hiçbir; olamaz, imkansız (‘Oh, no!’).

on: üzerinde, üzerine; üstünde, üstüne.

say / said: söylemek, demek, belirtmek; say’ (söylemek, demek) fiilinin di’li geçmiş hali.

water: su; sulamak.

when: ne zaman (soru kelimesi).

yes: evet; tabii; buyurun, efendim.

sandwich: sandviç; ekmek arası; sandviç yapmak; iki şeyin arasına sıkıştırmak.

TOEFL

İngilizce kelimeleri hızlı, kolay ve kalıcı öğrenmek için aşağıda verilen İngilizce Kelimeler Nasıl Öğrenilir ve Nasıl Hafızada Tututlur” başlıklı video filmi de izlemenizi tavsiye ediyorum.

Tavsiye edilen Makaleler:

İngilizce Kelimeler Nasıl Öğrenilir ve Nasıl Hafızada Tutulur

Test – İngilizcede En Sık Kullanılan Kelimelerden Hangi Binlik Listede İyisiniz?

Yorumlar

yorum

YAZAN Melik Duyar

 

md-small Melik Duyar’ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.
Melik Duyar’ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.